Motor

Det finns 810 produkter.
Visar 1 - 30 av 810 produkter

Reservdelar till motorer på åkgräsklippare

Varumärken

Vi erbjuder reservdelar ifrån många olika tillverkare och varumärken. Några exempel på populära varumärken när det kommer till reservdelar till motorer åkgräsklippare är StigaHusqvarnaHondaChampionToroKawasakiLoncinNGKArcher och Briggs & Stratton.

Tändstift till åkgräsklippare

Tändstift är avgörande för att starta och driva en åkgräsklippares motor genom att generera en gnista för att antända bränsle-luftblandningen. Regelbunden inspektion och byte enligt tillverkarens rekommendationer är viktigt för att säkerställa pålitlig start och drift. Användning av rätt typ och storlek är avgörande för motorns prestanda.

Tändspole till åkgräsklippare

Tändspolen huvudsakliga funktion är att generera och förstärka den elektriska spänningen som behövs för att producera en gnista vid tändstiften. Denna gnista antänder bränsle-luftblandningen i motorn och startar förbränningsprocessen som driver motorn.

Tändspolen är vanligtvis placerad nära tändstiften och är ansluten till tändsystemet via högspänningskablar. Den består av primär- och sekundärspolar, samt en magnetkärna. När den primära spolen matas med ström från batteriet, genererar den en magnetisk fält som lagras temporärt i magnetkärnan. När strömmen bryts, induceras en högspänningsström i den sekundära spolen, vilket resulterar i den kraftiga gnistan vid tändstiften.

För att säkerställa pålitlig prestanda och korrekt tändning är det viktigt att tändspolen är i gott skick och fungerar korrekt. Eventuella problem med tändspolen, såsom korrosion eller spoleavvikelser, kan leda till svårigheter med start och ojämn motorgång.

Förgasare till åkgräsklippare

Förgasarens huvudsakliga funktion är att blanda bränsle med luft i rätt proportioner för att skapa en explosiv blandning som kan förbrännas effektivt i motorn. Genom att justera luft- och bränsleflödet styr förgasaren motorns hastighet och kraft.

Förgasaren består av flera delar, inklusive en flottör, förgasarkropp, munstycken och choke, som samverkar för att reglera bränsleflödet. När motorn startas, reglerar chokeventilen lufttillförseln för att öka bränsleblandningen. När motorn är igång och varm, öppnas chokeventilen gradvis för att minska bränsleblandningen till en optimal nivå.

För att säkerställa att motorn fungerar smidigt och effektivt är det viktigt att förgasaren är ren och korrekt inställd. Smuts eller föroreningar kan blockera munstycken eller gasvägar, vilket kan leda till problem med motorns prestanda. Regelbundet underhåll och rengöring av förgasaren, samt justeringar vid behov, är avgörande för att säkerställa pålitlig drift av åkgräsklipparens motor.

Motorolja till åkgräsklippare

Valet av rätt motorolja är avgörande för att säkerställa optimal prestanda och livslängd för åkgräsklipparens motor. Det är viktigt att använda en olja som är speciellt formulerad för småmotorer och som uppfyller tillverkarens specifikationer och rekommendationer. Oljans viskositet, eller dess förmåga att flöda vid olika temperaturer, är också viktig att beakta för att säkerställa smörjningens effektivitet i olika väderförhållanden.

För att bibehålla motorns hälsa är det nödvändigt att regelbundet byta motorolja enligt tillverkarens rekommendationer eller efter ett visst antal driftstimmar. Det är också viktigt att regelbundet kontrollera oljenivån och kvaliteten på oljan för att upptäcka eventuella läckor eller föroreningar som kan indikera problem med motorn.

Genom att använda rätt motorolja och följa en regelbunden underhållsplan kan man säkerställa en lång livslängd och tillförlitlig prestanda för åkgräsklipparens motor, vilket i sin tur bidrar till en effektiv klippupplevelse under många säsonger framöver.

Oljefilter till åkgräsklippare

Oljefiltret filtrerar oljan från föroreningar och partiklar, vilket håller motorn ren och skyddad från slitage. Genom att regelbundet byta oljefiltret enligt tillverkarens rekommendationer kan man säkerställa optimal smörjning och förlängd livslängd för motorn.

Bränslefilter till åkgräsklippare

Bränslefiltret till motorn på en åkgräsklippare skyddar motorn från skador genom att filtrera bort föroreningar och partiklar från bränslet. Genom regelbundet byte enligt tillverkarens rekommendationer bibehålls en jämn bränsleförsörjning och optimal prestanda. Det är avgörande för att förlänga motorns livslängd och säkerställa pålitlig drift.

Luftfilter till åkgräsklippare

Luftfiltret till motorn på en åkgräsklippare är en viktig komponent som hindrar skräp och smuts från att komma in i motorn. Det säkerställer att luften som används för förbränning är ren och fri från partiklar, vilket är avgörande för motorns prestanda och livslängd. Genom regelbunden rengöring och byte enligt tillverkarens rekommendationer bibehålls optimal luftflöde och förhindrar skador på motorn. Ett välunderhållet luftfilter är därför avgörande för en pålitlig drift av åkgräsklipparen.

Motor