Sensorer

Det finns 14 produkter.
Visar 1 - 14 av 14 produkter

Filtrera:

Lagerstatus

Sensorer till robotgräsklippare

Lyftsensor till robotgräsklippare

Lyftsensorer är kritiska komponenter i robotgräsklippares säkerhetssystem. Deras huvuduppgift är att känna av om klippaggregatet lyfts upp, vilket indikerar att robotgräsklipparen kan vara i en farlig situation eller att någon försöker manipulera den. När lyftsensorerna detekterar att klippaggregatet lyfts, stoppas omedelbart klippmotorn för att förhindra skador på användaren, andra personer eller objekt i närheten.

Dessa sensorer är vanligtvis placerade strategiskt under robotgräsklipparens klippaggregat och använder olika tekniker för att känna av förändringar i tyngd eller rörelse. När en lyftsituation upptäcks, utlöses ett säkerhetsstopp och klippmotorn avbryts omedelbart.

Lyftsensorer är avgörande för att förhindra olyckor och skador som kan uppstå när robotgräsklipparen är i drift. Genom att omedelbart reagera på upptäckta lyftsituationer bidrar dessa sensorer till en säker och trygg användning av robotgräsklipparen, både för användare och för omgivande miljö.

Krocksensor till robotgräsklippare

Krocksensorer är en viktig säkerhetsfunktion i robotgräsklippare och är utformade för att upptäcka hinder och förhindra kollisioner med objekt, inklusive fasta föremål som träd, stenar och byggnader. Deras huvudsyfte är att minska risken för skador på robotgräsklipparen och förhindra att andra föremål skadas under klippningen.

Dessa sensorer är vanligtvis monterade runt omkretsen av robotgräsklipparen och använder olika metoder för att upptäcka närheten av hinder. När en krocksensor detekterar ett hinder, signalerar den omedelbart roboten att ändra riktning eller sakta ner för att undvika kollision. Detta säkerställer att robotgräsklipparen kan navigera säkert runt trånga utrymmen och förhindra skador på både roboten och omgivande objekt.

Krocksensorer är avgörande för att säkerställa en säker och effektiv klippning med robotgräsklippare. Genom att kontinuerligt övervaka omgivningen och reagera på upptäckta hinder, möjliggör dessa sensorer autonom klippning med minimal risk för skador eller olyckor. De är en central del av säkerhetssystemet för robotgräsklippare och bidrar till att göra användarupplevelsen både bekväm och trygg.

Slingsensor till robotgräsklippare

Slingsensorer är en viktig del av säkerhetssystemet för robotgräsklippare och är utformade för att upptäcka när klippskördet lossnar från klippaggregatet och potentiellt kan slunga iväg. Deras främsta syfte är att förhindra skador på både användare och omgivande objekt genom att stoppa klippmotorn om en slingsituation upptäcks.

Dessa sensorer är vanligtvis placerade runt klippaggregatet och använder olika tekniker för att känna av när gräs eller andra material slungas iväg från klippområdet. När en slingsituation detekteras, avbryts omedelbart klippmotorn för att förhindra att material slungas ut och eventuellt orsakar skada.

Slingsensorer är avgörande för att säkerställa en säker klippning med robotgräsklippare, särskilt i områden där det finns risk för skador på personer eller egendom från slungande klippskörd. Genom att reagera snabbt på slingsituationer och stoppa klippmotorn kan dessa sensorer minska risken för olyckor och skador och bidra till en trygg användning av robotgräsklipparen.

Sensorer