Reservdelar Kohler

Kohler historia

Kohlers historia är som en resa genom tid och teknologisk utveckling, en berättelse om ett företag som har format och förändrat flera branscher. Det började på 1870-talet när John Michael Kohler grundade företaget i Wisconsin, USA, med en inledande inriktning på tillverkning av järnprodukter och boktryckspressar.

Kohler historia


Kohlers historia är som en resa genom tid och teknologisk utveckling, en berättelse om ett företag som har format och förändrat flera branscher. Det började på 1870-talet när John Michael Kohler grundade företaget i Wisconsin, USA, med en inledande inriktning på tillverkning av järnprodukter och boktryckspressar.


Ett avgörande ögonblick inträffade 1883 när Kohler introducerade det emaljerade gjutjärnsbadkaret, vilket var en innovativ lösning inom sanitetsbranschen. Detta var startskottet för Kohlers omvandling till en ledande tillverkare av sanitetsprodukter, och företaget fortsatte att expandera sitt sortiment över årtiondena.


Under 1920-talet utvidgade Kohler sin verksamhet till att inkludera produktion av bensinmotorer och generatorer och blev en viktig aktör inom energibranschen. Deras fokus på elektriska produkter och motorer var ett sätt att anpassa sig till den teknologiska utvecklingen och möta marknadens behov.


Under 1900- och 2000-talet fortsatte Kohler att diversifiera sin verksamhet och etablera sig som en global spelare. Deras produkter sträcker sig nu från sanitetsprodukter, köksutrustning och elsystem till motorer och teknologiska lösningar för både hemmet och företag.


Förutom teknologisk innovation har Kohler också omfamnat hållbarhet. Företaget har implementerat hållbarhetsinitiativ för att minska sin påverkan på miljön och främja ansvarsfull användning av naturresurser.


Dagens Kohler representerar därmed inte bara ett varumärke utan en kontinuerlig drivkraft för förändring och framsteg. Deras historia är en reflektion av deras förmåga att anpassa sig till förändringar, anta nya utmaningar och förbli en pålitlig aktör i en ständigt utvecklande värld.

Mer info
Visar 1 - 6 av 6 produkter

Kategorier