Om det ryker kraftig med blåvit rök från motorn är det oftast ett tecken på att det är motorolja som förbränns. Nedan listar vi några av de vanligaste orsakerna till blårök från motorn

 •          Motorn har använts i lutning över 15grader.
 •          Vevhusventilationen fungerar inte tillfredställande
 •          Läckage i vevhusventilationen
 •          Topplockspackningen är defekt och behöver bytas.
 •          Cylinder och kolvringar är slitna.
 •          Maskinen har tippats, lagts på sidan för tex oljebyte, kontroll av knivar etc. Om det här något som behöver göras
           se då till att tändstiftet alltid pekar upp mot himlen.

 

Det här är några av de vanligaste orsakerna där kört i lutning och vänt på maskinen åt fel håll är de absolut vanligaste. Om din gräsklipparmotor visar symptom på blårök bör du även se över motorns oljenivå.

 

Hur åtgärdar jag blå rök från min gräsklipparmotor?

 

 •          Kontrollera oljenivån på gräsklipparen.
 •          Kontrollera om det finns något läckage vid vevhuset
 •          Om du vet att du kört i tex en slänt eller haft maskinen lutandes åt fel håll är den enklaste och snabbaste lösningen att helt
           enkelt luta upp maskinen och köra den tills den oljan som runnit ut i vevhusventilation och ljuddämpare förbränts.