Varför har åkgräsklippare ett bränslefilter?

Ett bränslefilter stoppar smuts och andra partiklar från att sig in i förgasaren och orsaka stopp så tar sig partiklarna in i motorn och kan där orsaka skador eller onödigt slitage i motorn.

 

Var sitter bränslefilter på min åkgräsklippare, gräsklippare?

Bränslefiltret sitter oftast på samma plats när det kommer till åkgräsklippare eller gräsklippare, dock kan de två skilja sig åt mot varandra. Det finns olika sorters bränslefilter, slangbränslefilter eller tankmonterade filter.

Åkgräsklippare
På åkgräsklippare är det nästan uteslutande slangbränslefilter som används. De sitter på monterade på bränsleslangen mellan bränsletank och förgasare. Om din motor har en bränslepump sitter oftast bränslefiltret monterat innan bränslepumpen.

Gräsklippare
Gräsklippare har inte alltid något bränslefilter men kan vara utrustade med slangbränslefilter eller ett bränslefilter i tanken. Det blir vanligare och vanligare att man använder sig av ett tankfilter.
Bränslefiltret sitter monterat på samma sätt som på åkgräsklippare


bränslefilter              

Hur byter jag bränslefiltret?


Innan du börjar med demonteringen av bränslefiltret är det bra att ha en trasa och eventuellt skyddshanskar.
Om du har ett bränslefilter som är tankmonterat, dvs inuti bränsletanken, kommer du behöva tömma tanken innan du plockar bort det. Detta kan även vara en god idé på ett slangbränslefilter om din maskin inte är utrustad med en bränslekran och du inte har verktyg för att klämma bränsleslangen. Du vill ogärna att allt bränsle rinner ut.

  1.        Stäng av bränsletillförseln genom att vrida av bränslekranen eller klämma åt slangen med en bränsleslangsklämma. En låsbar tång kan även fungera, se till att du inte skadar slangen.

  2.        Ta bort slangklämmorna på var sida om bränslefiltret med hjälp av en tång. Ta tag i bränslefiltret och dra ut dur slangen på båda sidor. Håll filtret över trasan, det ligger ofta kvar bränsle inuti filtret.

  3.        Om filtret är dåligt kan se hur det antingen är riktigt mörkt. Håll det mot en lampa och du kan se om ljuset lyser igenom. Pappret eller nätet inuti filtret som fångar upp skräppartiklarna ska inte vara smutsiga om filtret ska återanvändas. Om filtret är dåligt, byt ut mott nytt.
  4.        När du bytt ut mot ett nytt och fräsch bränslefilter är montera tillbaka slangklämmorna.

  5.        Kontrollera så det inte förekommer något läckage.

Du har nu gjort en av de grundläggande delarna av en service av en motorn på gräsklippare eller åkgräsklippare.