Ett rent och fräsch luftfilter kan göra underverk för din gräsklippare. I många fall är det just ett skitigt eller utslitet luftfilter som gör att gräsklipparen inte fungerar. Ett byte av detta är ingen komplicerad operation utan något gemene man klarar med enkelhet.  Vi går igenom byte av pappersfilter, som ofta finns på tex Briggs & Stratton Quantum och Honda GCV, Skumfilter, som finns av olika modeller på tex Briggs & Stratton Classic, Quattro, Sprint. 

Byte av pappersfilter

 1. Börja med att ta bort tändhatten från tändstiftet. Vi vill inte att gräsklipparen ska kunna startas av misstag.


 2. Ta bort luftfilterkåpan genom att klicka bort låsningarna på ovansidan. På äldre modeller sitter det ofta en skruv i mitten av kåpan iställe, då skruvar du bara lös den.


 3. Sätt i det nya luftfiltret. Pappersgälarna ska sitta utåt, ej inåt. Sätter du de inåt går det ej att stänga kåpan på ett korrekt sätt.


 4. Sätt tillbaka luftfilterkåpan över luftfiltret. Se till att det den klickar i ordernligt eller att du har dragit åt skruven.


 5. Koppla tillbaka tändhatten på tändstiftet.

Byte av skumfilter

 1. I vanlig ordning börjar vi med att ta bort tändstiftshatten ifrån tändstiftet.


 2. Om din luftfilterkåpa har en skruv, börja med att skruva loss den. I annat fall öppna luftfilterkåpan med genom att snäppa loss plastsnäppena.


 3. Plocka försiktigt ur luftfiltret ur luftfilterhållaren, oftast går den att lossa helt. Ta ur skumfiltret och släng det. 


 4. Rengör luftfilterhållaren med en trasa. Torka bort överflödig olja och smuts som finns.


 5. Det nya skumfiltret ska mättas med motorolja innan det monteras. Detta för att de allra minsta partiklarna ska sugas in i filtret. Görs inte detta kommer luftfiltret endast att filtrera bort de större partiklarna. 


 6. Ta en trasa och linda in skumfiltret i. Vrid ur överbliven olja i trasan. 


 7. Sätt i luftfiltret i luftfilterhållaren, se till att kanterna på filtret sitter över kanten. 


 8. Sätt tillbaka luftfilterlocket ovanpå. Montera tillbaka hela luftfilterhållaren och glöm ej att montera skruven.

Du har nu utfört en del i en service av en gräsklippare.