Ett rent och fräscht luftfilter kan göra underverk för din gräsklippare. I många fall är det just ett skitigt eller utslitet luftfilter som gör att gräsklipparen inte fungerar. Ett byte av detta är ingen komplicerad operation utan något gemene man klarar med enkelhet. Vi går igenom byte av pappersfilter, som ofta finns på tex Briggs & Stratton Quantum och Honda GCV, Skumfilter, som finns av olika modeller på tex Briggs & Stratton Classic, Quattro, Sprint. 

Byte av pappersfilter

Pappersluftfilter Briggs & Stratton 491588s

Ett luftfilter av papper fungerar genom att det hindrar luftpartiklarna att åka igenom luftfiltret och in i motorn. Detta sker genom att luften får passera genom mikroskopiska hål i luftfiltret och samtidigt filtrerar bort smutsen. Smutspartiklarna stannas på utsidan av filtret och skyddar därmed motorn.

 1. Börja med att ta bort tändhatten från tändstiftet. Vi vill inte att gräsklipparen ska kunna startas av misstag.


 2. Ta bort luftfilterkåpan genom att klicka bort låsningarna på ovansidan. På äldre modeller sitter det ofta en skruv i mitten av kåpan, då skruvar du bara lös den.


 3. Sätt i det nya luftfiltret. Pappersgälarna ska sitta utåt, ej inåt. Sätter du de inåt går det ej att stänga kåpan på ett korrekt sätt.


 4. Sätt tillbaka luftfilterkåpan över luftfiltret. Se till att det den klickar i ordentligt eller att du har dragit åt skruven.


 5. Koppla tillbaka tändhatten på tändstiftet.

Byte av skumfilter

Skumluftfilter Briggs & Stratton 272235S

Ett luftfilter av skum använder en annan metod för att stoppa smutspartiklar från att komma in i motorn. Skumluftfiltret oljas in med motorolja och detta skapar en barriär och filtrering som håller kvar smutspartiklarna i filtret. Man bör byta ett skumluftfilter en gång per säsong eller efter 25 driftstimmar beroende på vad som inträffar först. Det är viktigt att man ser till att olja in luftfiltret och kontrollerar det eftersom det fungerar sin funktion utan insmord motorolja. Ifall motorn arbetar under dammiga förhållanden kan luftfiltret behöva bytas oftare än så.

 1. Lossa och tar bort tändstiftshatten ifrån tändstiftet så att gräsklipparen inte startar av misstag.


 2. Om din luftfilterkåpa har en skruv, börja med att skruva loss den. I annat fall öppna luftfilterkåpan genom att snäppa loss plastsnäppena.


 3. Plocka försiktigt ur luftfiltret ur luftfilterhållaren, oftast går den att lossa helt. Ta ur skumfiltret och släng det.


 4. Rengör luftfilterhållaren med en trasa. Torka bort överflödig olja och smuts som finns.


 5. Det nya skumfiltret ska mättas med motorolja innan det monteras. Detta för att de allra minsta partiklarna ska sugas in i filtret. Görs inte detta kommer luftfiltret endast att filtrera bort de större partiklarna. 


 6. Ta en trasa och linda in skumfiltret i. Vrid ur överbliven olja i trasan. 


 7. Sätt i luftfiltret i luftfilterhållaren, se till att kanterna på filtret sitter över kanten. 


 8. Sätt tillbaka luftfilterlocket ovanpå. Montera tillbaka hela luftfilterhållaren och glöm ej att montera skruven.

Du har nu utfört en del i en service av en gräsklippare.