I vilket skick som knivarna är på en åkgräsklippare är avgörande för funktion och klippresultatet. En sliten, trubbig och hårt åtgången kniv kommer slita med på resterande delar av din maskin samtidigt som gräset i din gräsmatta inte kommer få den bästa behandlingen. En gräsklipparkniv i bra skick slår av gräset med rotationskraften medan en trubbig kniv mer rycker av det, det kan även hända att det knappt klipper överhuvudtaget om kniven är riktigt dålig. Är det även mycket sand, sten och grus där du klipper slipas och blästras även knivarna vilket gör att du ofta tappar längd på knivarna och därav även klippbredd. Låter du det gå alldeles för lågnt kan knivarna ofta kortas ner flera centimeter.

I det här klippet går Nils igenom hur man enkelt byter knivarna och lite vad man bör tänka på. I klippet byter Nils knivar på en Rider 213TC med ett Combi 94-klippaggregat men samma tillvägagångsätt fungerar självklart även på andra Husqvarna Riders även om det kan vara olika mått.

  • Börja med att fälla upp klippaggregatet för att blotta knivarna. Du kan även passa på att rengöra under klippkåpan från gräs och annat smuts som lätt samlas där.
  • För att kunna skruva bort knivarna behöver du låsa dom. Det går tex enkelt med en brädbit. 
  • Lossa genom att använda en hylsa. I det här fallet behöver du en 15mm hylsa (Notera att bultarna som det bits till har 16mm). Bultarna är vänstergängade, dvs "Normalgäng". 
  • Kontrollera knivfästet så att piggarna sitter kvar. Dessa har som funktion att centrera kniven och gå av om olyckan är framme. Det är bättre att dessa går och knivfästet går sönder än att axeln till knivspindeln kröks.
  • Montera dit kniven, i det här fallet ska texten sitt upp mot klippkåpan. Rent generellt kan man tänka att "vingarna" ska vara uppåt för att skapa luftströmmar under kåpan.
  • Dra åt knivbulten ordentligt. Se till så att det inte glappar.
  • Upprepa på samtliga knivar och det är klart.

Knivarna som används i klippet är eftermarknadsknivar som ersätter originalnummer 5796525-10. Knivbultarna är också eftermarknadsprodukter som har originalnummer 5066754-02.
Behöver man byta knivfäste är det knivfäste med originalnummer 5440649-01.