I april 2016 var det dags för robotgräsklippare att testas av elsäkerhetsverket. Efter genomfört test uppvisade fyra olika fabrikat för höga värden vad gäller elektromagnetisk kompatibilitet. De robotgräsklippare som ej klarade testen var:

- Husqvarna Automower 310 - 13,8dB över gränsen. Marknadsförs av Husqvarna AB.

- Gardena R50LI - 20,9dB över gränsen. Marknadsförs av Husqvarna AB.

- Meec 721-296 - 38,6dB över gränsen. Marknadsförs av Jula Sverige AB.

- Worx Landroid WG790E - 19,0dB över gränsen. Marknadsförs av HPV Schou AB.

Störningarna innebär att annan utrustning som befinner sig i närheten kan störas ut och därmed sluta fungera. Elsäkerhetsverket har därför beslutat om försäljningsförbud för samtliga av dessa fyra modeller av robotgräsklippare.

Efter fattat beslut har det överklagats och förvaltningsrätten har beslutat att produkterna får fortsätta säljas under överklagandeperioden och till något annat beslut har fattats.

Källor:

http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/robotgrasklippare-klarar-inte-kraven1/

http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/robotgrasklippare-klarar-inte-kraven/

http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/storningar-fran-robotgrasklippare/

http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/robotgrasklippare-avger-storningar/

Bild ifrån Elsäkerhetsverkets tester.