Hur byter man olja på en gräsklippare?Innehåll

 • Varför ska jag byta olja?
 • Vilken olja ska jag använda?
 • Hur ofta ska jag byta olja?
 • Vad är skillnaden på olika motoroljor?
  • Viskositet och SAE-systemet
  • Beteckningar
  • Kvalité

 • Hur gör jag för att byta olja?
  • Användbara verktyg och redskap
  • Alternativ 1 - Vänd på din gräsklippare
  • Alternativ 2 - Använd oljesugVarför ska jag byta olja?

Att byta olja på sin gräsklippare är något som både är enkelt och livsviktigt för maskinens prestanda och livslängd. Din maskin kommer inte bara att hålla längre, den kommer även att orka mer och därav klippa bättre.

Oljans uppgift i motorn är att minska friktionen, och därav även värmen i motorn. Oljan transporteras runt i motorn och sprider därmed ut värmen vilken gör att den kyls ned. Oljan skyddar även motorn mot korrosion och rost och hjälper till att transportera bort smuts och partiklar som finner sin väg in i motorn.

Genom att oljan minskar friktionen kan motorn arbeta smidigare och behöver inte göra av med lika mycket energi för att driva motorn - detta i sin tur gör att bränsleförbrukningen minskas. 

En annan bonus är att oljan dämpar ljudet av motorn, så att den går tystare. 

Vilken olja ska jag använda?

Den absolut vanligaste oljan till din gräsklippare är mineralisk SAE30 olja, den kallas även i folkmun för gräsklipparolja. Det finns dock som alltid undantag. Olika motortillverkare rekommenderar olika oljor. För att vara på den säkra sidan bör man därför alltid kontrollera sin instruktionsbok där det skall framgå vilken motorolja som rekommenderas till din motor. Andra vanligt förekommande oljor som används till gräsklippare är 10W-30 olja som t.ex. Honda rekommenderar till flera av sina gräsklipparmotorer. 

Hur ofta ska jag byta olja?

När din gräsklippare är helt ny skall du byta olja redan efter 5 arbetstimmar. När din gräsklippare levereras finns det ofta metallspån kvar i din motor från tillverkningen. Även fast de flesta motortillverkare kör igenom maskinen med olja innan gräsklipparen lämnar fabriken bör du byta motorolja efter 5 arbetstimmar för att få bort den sista smutsen i motorn från tillverkningen.

När du gjort ditt första oljebyte rekommenderas du att byta olja var 50:e drifttimme eller varje säsong. Såvida du inte använder din gräsklippare som arbetsredskap kommer de flesta inte upp i 50 drifttimmar så det enklaste svaret är att göra det till en rutin att byta olja varje vår när det är dags att plocka fram gräsklipparen.

Vad är skillnaden på olika motoroljor?

Oljan till gräsklippare har för en lekman komplicerade namn som säger väldigt lite om vad det är för olja (det är därför SAE 30 ibland förenklas och benämns som gräsklipparolja då det är den vanligaste oljan till gräsklippare) såvida man inte är insatt i hur graderingen av oljor görs. Det finns dock enkla förklaringar till namnen och varför de heter som de gör. 

Viskositet och SAE-systemet

Motorolja till gräsklippare klassificeras efter SAE-systemet (Society of Automotive Engineers, USA) som är ett system för att beskriva viskositeten (en beskrivning av oljans tröghet, hur pass väl oljan flyter) och betecknas efter en första siffra som anger dess köldviskositet och en andra siffra som anger dess värmeviskositet. 

 Det finns idag elva olika viskositetsgrader, där de vanligaste till trädgårdsmaskiner är:

 • 0W (6200 i max dynamisk viskositet vid -35g celsius)
 • 5W (6600 i max dynamisk viskositet vid -30g celsius)
 • 10W (7000 i max dynamisk viskositet vid -25g celsius)

Desto lägre SAE-nummer desto tunnare är oljan.

Beteckningar

Ett "W" i beteckningen står för "Winter" och symboliserar att ojan är godkänd för vinterbruk. De oljor som bara har en beteckning, tex SAE30, kallas för raka oljor, och de som har två beteckningar, tex. 10W-30, kallas för multigrade-oljor.

Kvalité

Det finns såklart, som med allt annat, olika kvalitéer på olja. Det hörs ibland rop ute bland massorna om att det inte är någon skillnad på olika motoroljor och att det fungerar med vilken olja som helst. Olja är dock ingen större investering och mitt råd är att se till att välja en motorolja från ett välkänt fabrikat och av god kvalitét. Efter allt din gräsklippare gör för dig är den värd det.

En olja av sämre kvalitét kanske inte klarar av att kyla din motor tillräckligt eller så är dess rengörande egenskaper sämre och den smuts och avlagringar som finns i motorn stannar därmed kvar i motorn. Vissa tillverkare använder sig även av begagnade oljor som rengjorts vilket inte är att rekommendera då den aldrig blir helt fri från smuts och partiklar.

Hur gör jag för att byta olja?

Du kan antingen välja att tömma ut oljan från samma ställe som du fyller på den genom att vända din gräsklippare eller så kan du använda en oljesug för att suga upp oljan. Vilket sätt man använder är en smaksak men det kan finnas risk för att det det läcker ut bensin när du vänder på din gräsklippare om tanken är välfylld.

Användbara verktyg och redskap

 • Oljesug
 • Petflaska / bunke
 • Påfyllnadstratt
 • Ny gräsklipparolja
 • Hushållspapper

Alternativ 1 - Vänd på din gräsklippare

 1. Varmkör din gräsklippare för att göra din olja mer lättflytande
 2. Ta bort tändhatten till tändstiftet
 3. Ta en bunke och ställ på marken
 4. Skruva bort locket till oljepåfyllningen och ta ur mätstickan
 5. Lägg din gräsklippare på sidan med oljetråget nedåt så att påfyllningshålet hamnar ovanför bunken
 6. Låt oljan sippra ut i bunken och låt den ligga kvar i ca en halvtimme
 7. Vänd tillbaka din gräsklippare till upprätt läge
 8. Fyll sakta på med ny gräsklipparolja (använd tratt om du har det tillgängligt), vanligt är 0,6L men för att vara säker bör du kontrollera din bruksanvisning.
 9. Torka av mätstickan med papper och sätt tillbaka mätstickan och vrid om oljelocket så det är stängt
 10. Skruva bort locket igen och mät oljan på oljestickan, rätt nivå är när oljan finns mellan de två strecken
 11. Skruva tillbaka locket
 12. Sätt tillbaka tändhatten

Alternativ 2 - Använd oljesug

 1. Varmkör din gräsklippare för att göra din olja mer lättflytande
 2. Ta bort tändhatten till tändstiftet
 3. Skruva bort locket till oljepåfyllningen och ta ur mätstickan
 4. För ned oljesugens slang till botten av oljetråget och sug upp olja, se till att du får ut allt. 
 5. Töm den använda oljan i en PET-flaska
 6. Sätt i tratten och fyll sakta på med ny gräsklipparolja, vanligt är 0,6L men för att vara säker bör du kontrollera din bruksanvisning.
 7. Torka av mätstickan med papper och sätt tillbaka mätstickan och vrid om oljelocket så det är stängt
 8. Skruva bort locket igen och mät oljan på oljestickan, rätt nivå är när oljan finns mellan de två strecken
 9. Skruva tillbaka locket
 10. Sätt tillbaka tändhatten

© Copyright Reservdelaronline.se - Skriven av Jonas