Varför ska man använda alkylatbensin?

Alkylatbensin gör inte bara att din maskin mår bättre och lever längre. Även du som kör maskinen slipper andas in cancerframkallande ämnen. Brukar du få ont i huvudet när du kör motorsågen eller gräsklipparen? Kör på alkylatbensin så slipper du det.

Alkylatbensin är snällare mot din maskin

Vad är alkylatbensin?

Alkylatbensinen tillverkas av gasen som blir över vid råoljedesilattionen och krackningsprocessen. När de slås samman bildas alkylat, en av de absolut renaste petroleumprodukter som går att få fram idag.

Fördelar med alkylatbensin, både för maskin, miljö och förare.

Alkylatbensin finns i både fyrtakts- och tvåtaktsutförande. Själva bränslet är detsamma, men i tvåtakts-utförandet har man tillsatt 2% högkvalitativ tvåtaktsolja.

  • Alkylatbensin innehåller ca 10 st av de minst skadliga kolvätena. Om man jämför med Blyfri95 som innehåller ca 100st kolväten, många av dom skadliga.
  • I bllyfri 95 finns det ca 35% aromatiska kolväten. I alkylatbensin är den andelen endast 0,5%. Det är allmänt känt att aromatiska kolväten både är giftiga och cancerogena.
  • Alkylatbensin innehåller näst intill inget bensen alls.
  • Vanlig bensin är lagringsstabil mellan 30-90 dagar, ibland ännu kortare. Alkylatbensinen går att lagra i 3 till 5 år. 
  • Både tvåtaktsbensinen och fyrtaktsbensinen är tillverkade för småmaskiner. Vanlig bensin är främst tillverkat för bilar.
  • Bensinen du köper på macken innehåller kolväten som är svårfångade. De bildar ofta beläggningar av sot i förbränningsrummet, portarna och ventilerna. Det finns även en risk för att det bildas harts i bränslesystemet då blyfri 95 innehåller reaktiva olefiner vilket alkylatbensin inte gör.

Man får lära sig redan som litet barn att stå bakom en bil i avgaserna är farligt. Tänk då på att varje gång du kör din motorsåg eller gräsklippare andas du in avgaserna istället. Exakt de avgaser som du fått lära dig är farliga. Kör på Aspen så slipper du andas in de.

Exempel på konsekvenser av att använda blyfri 95

 Förgasare körd med blyfri 95

Såhär kan det alltså se ut i en förgasare om den är körd på Blyfri95 och inte alkylatbensin av hög kvalité. Förgasaren är bortom all räddning och det krävs en ny. En förgasare kan i många fall vara en dyr reservdel, sitter den på en åkgräsklippare kan 
den kosta flera tusen kronor.

Förgasare med tilltäppta kanaler av blyfri 95

Den här förgasaren ser friskt ut vid en enklare översikt, men är faktiskt obrukbar. De fina kanalerna i förgasaren har blivit igensatta och går inte att rädda. Hade motorn bara blivit körd på alkylatbensin hade det aldrig hänt.

Se vårt utbud av nya förgasare

© Copyright Reservdelaronline.se