Hur installerar jag min robotgräsklippare?

 1. Skissa upp din trädgård

  Börja med att göra en skiss av din trädgård för hur installationen ska se ut. Markera ut laddstationen, vart du ska göra eventuella öar och hur du tänkt dra begränsningskabeln. Gör du inte en plan över installationen är det lätt hänt att du glömmer av något moment när du är mitt i installationen, t.ex. göra en ö runt en rabatt. Installationen blir då mer tidskrävande och svårare.
 2. Placera laddstationen på rätt ställe

  Laddstationen fungerar inte bara som energidepå åt robotgräsklipparen, den har även en sändare som skickar ut signaler i begränsningskabeln som robotgräsklipparen snappar upp och jobbar efter. Laddstationen ska placeras nära ett jordat eluttag, annars dra fram kabel till ett nytt eluttag, så centralt som möjligt på den ytan som ska klippas. Den ska absolut inte placeras i något hörn av tomten, utan ska i största möjliga mån ha tillgång till den största klippytan så snabbt som möjligt eftersom det är här den kommer att tillbringa mest tid av sin livstid. Några saker att tänka på vid placering:

  - Ytan ska vara plan, den får inte luta åt något håll.
  - Laddstationen ska stå i vinkelrätt läge mot begränsningskabel på gräsmattan.
  - Placera laddstationen helst i skuggigt läge, det är inget krav men att föredra.
  - Det får inte finnas några hinder ca två meter bredvid eller två meter framför laddstationen. Bakom är dock inga problem, som t.ex. en husvägg eller buskage.
 3. Begränsa klippområdet med hjälp av begränsningskabeln

  Begränsningskabeln är den del av installationen som berättar för robotgräsklipparen vart den befinner sig, maskinen förhåller sig bara till gräsytan genom att veta att den är innanför kabeln eller utanför. Genom att dra ut begränsningskabeln runt gräsmattan ringar du in robotgräsklipparens arbetsområde.
  Börja med att dra begränsningskabeln från laddstationen. Spara ca en meter kabel vid laddstationen för säkerhetsskull. Några saker att tänka på när du lägger ut kabeln är att olika objekt på tomten kräver olika avstånd från begränsningskabeln. Olika fabrikat har olika specifikationer på detta men här är några mått och tips som brukar ge en ett hum om hur det ska fungera

  - Hårda hinder som t.ex. stenmurar, plank, staket eller stenar kräver ett minimum avstånd på 30cm.
  - Rabatter där det kan bli en gräskant har en minimum på 20cm.
  - Parkeringar och gångar av grus där klipparen kan komma över med nosen har ett minimumavstånd från begränsningskabeln på 20cm.
  - Dammar, sjöar eller vatten av annat slag kräver antingen 50cm för säkerhetsskull, roboten kan nämligen glida om det skulle vara blött i gräset. Alternativt 30cm men då bör man sätta upp en kant på något vis.
  - Parkeringar eller stenläggningar med plattor försöker man lägga begränsningskabeln så nära man kan, men runt 5 cm brukar vara bra. Robotgräsklipparen kommer då gå upp på ytan en bit och där med minimeras behovet av grästrimmning.

  Har du en stenläggning eller annan yta som inte är gräs, men i nivå med gräsmattan, behöver denna inte ringas in som en ö eller avgränsas. Robotgräsklipparen kommer utan problem att helt bara köra över denna yta.

  När du har dragit begränsningskabeln runt hela tomten och kommer tillbaka till laddstationen sparar du även här ca en meter kabel för senare användning.
 4. Fäst begränsningskabeln med märlor

  För att begränsningskabeln ska fungera korrekt och att robotgräsklipparen inte ska kunna riva upp den eller klippa av begränsningskabeln ska den ligga i marken eller fästas med märlor avsedda för begränsningskabel. Det vanligaste tillvägagångssättet är just att använda märlor. De bör monteras med ca 50cm mellanrum och om marken är ojämn ännu tätare. Ett tips är att vid köpa av märlor så köp något extra paket, det går alltid åt fler och du kan komma att behöva dessa i framtiden om du ska laga ett kabelbrott eller utöka eller ändra robotens arbetsområde.
 5. Skapa öar med begränsningskabeln

  Om du har ömtåliga buskar eller hinder på tomten som gräsklipparroboten inte riktigt klarar av kan det vara en bra idé att göra såkallade öar runt dessa. Det hela är väldigt enkelt och är egentligen bara en utbyggnad av begränsningskabeln.

  Dra begränsningskabeln 90 grader rakt ut från kanten tills du kommer till det hinder du vill ringa in med en ö. Fäst begränsningskabeln med märlor även här och försökt få det att bli så runt som möjligt, inga skarpa svängar på kabeln då gräsklipparroboten kan ha svårt att uppfatta detta. Gå runt hindret och tillbaka längs med kabeln du drog ut från kanten. Begränsningskabeln ska ligga tätt intill varandra utan att korsas. Det som händer nu är att roboten kommer tolka signalen i kabeln på ett visst sätt och kunna åka över begränsningskabeln där den ligger dubbelt, den blir helt enkelt osynlig.
 6. Lägg ut eventuell guidekabel

 7. Alla robotgräsklippare använder sig inte av guidekabel men t.ex. Husqvarna Automower och Gardena Sileno gör det. Robotgräsklipparen använder guidekabeln för att hitta tillbaka till laddstationen lättare eller komma fram i trånga, komplicerade passager eller hitta till de mest svåråtkomliga platserna på gräsmattan. Börja med att dra guidekabeln rakt från laddstationen, ca två meter. Precis som med begränsningskabeln lämnar du ca en meter kabeln vid laddstationen för att underlätta inkopplingen av kablarna. Dra guidekabeln, eller kablarna om du har flera, mot det område som du önskar. Skarva ihop guidekabeln med begränsningskabeln med hjälp av ett skarvdon.
 8. Anslutning till laddstationen

  Dags att koppla in kablarna i laddstationen. Titta gärna i din instruktionsmanual för just din robotgräsklippare hur kablarna ska kopplas in, det varierar ofta mellan modeller. På Stiga Autoclip t.ex. kopplar man in kablarna direkt i så kallade krokodilklämmor medan man på Husqvarna Automower använder speciella anslutningskontakter.
 9. Fixering av laddstationen

  När allt är inkopplat och klart behöver du sätta fast laddstationen i marken. Det gör du med medföljande markskruvar eller med märlor till begränsningskabeln. Sätt fast laddstationen ordentligt, robotgräsklipparen ska i praktiken kunna ”krocka” med laddstationen utan att den flyttar på sig.
 10. Sätt i strömkabeln

  Kanske det enklaste, men också det viktigaste, strömkabeln. Om din robotgräsklippare har en laddbox på kabeln behöver du skydda den. Ett tips är att montera den på husväggen eller sätta in den i en låda för att skydda den mot fukt och väta.
 11. Inkörningsperiod för robotgräsklipparen

  Under de första veckorna kan det vara en god idé att hålla ett extra öga på robotgräsklipparen för att se hur den klarar av gräsmattans olika områden, om den alltid hittar tillbaka till laddstationen eller om den kanske fastnar i något hål i gräsmattan. Om den fastnar är det bra om du fyller igen hålet med jord, platta till ordentligt, och så sedan i med lite nya gräsfrön.

 

Du kan nu se fram emot en gräsmatta som sköter sig själv, och få lite extra tid för annat i vardagen. Glöm inte bort att robotgräsklipparen behöver lite kärlek då och då i form av rengöring och nya samt nya vassa knivar. 

Färdiga installationspaket till din robotgräsklippare hittar du HÄR.

Lycka nu till med installationen av din robotgräsklippare!

© Reservdelaronline 2020 - Skriver av installationstekniker Jocke